Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

THỜI KHOÁ BIỂU

Chủ nhật - 03/05/2020 10:51
Thực hiện từ 4/5/2020
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG                THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020 – KHỐI 9, KHỐI 7 - THỰC HIỆN TỪ4/5/2020 (BUỔI SÁNG)
Thứ Tiết 9A1 9A2 9B1 9B2 9C1 9C2 7A1 7A2 7B1 7B2 7C1 7C2 7D1 7D2
Hai 1 Toán-Hiền   Văn – Huệ   Anh - Thúy   Toán-M Ngọc   Toán – B Ngọc   Địa- Lan   Văn- T Nga  
2 Văn – Huệ   Anh - Thúy   Lí – Hương   Địa- Lan   MT – D Lan   Toán – B Ngọc   Văn- T Nga  
3 Anh - Thúy   Sinh – Hiển   Toán-Hiền   Văn- Lâm   Địa- Lan   TD- P Hiền   Toán – B Ngọc  
4 Lí – Hương   Toán-Hiền   Văn – Huệ   Văn- Lâm   TD- P Hiền   MT – D Lan   Anh- Thúy  
5                            
Ba 1   Toán-Hiền   Văn – Huệ   CN - Nguyên   Toán-M Ngọc   Toán – B Ngọc   MT – D Lan   Anh- Thúy
2   Văn – Huệ   Toán-Hiền   Sinh – Hiển   Nhạc - Nga   Văn- Lâm   Anh- Thúy   MT – D Lan
3   Sinh – Hiển   CN - Nguyên   Toán-Hiền   Anh- Thúy   Văn- Lâm   Nhạc- P Nga   Toán – B Ngọc
4   CN - Nguyên   Sinh – Hiển   Văn –Lâm   MT – D Lan   Anh- Thúy   Toán – B Ngọc   Nhạc- P Nga
5                            
1 Toán-Hiền   Văn – Huệ   Anh - Thúy   Toán-M Ngọc   Toán – B Ngọc   Sử- Bằng   MT – D Lan  
2 Sinh – Hiển   Văn – Huệ   CN - Nguyên   Sử - Huyền   Văn- Lâm   Toán – B Ngọc   Sử - Bằng  
3 CN - Nguyên   Anh - Thúy   Toán-Hiền   MT – D Lan   Văn- Lâm   Văn- T Nga   TD- Huyền  
4 Anh - Thúy   Toán-Hiền   Sinh – Hiển   TD- P Hiền   Sử - Huyền   Văn- T Nga   Toán – B Ngọc  
5                            
Năm 1   Toán-Hiền   Văn – Huệ   Anh - Thúy   Sinh - Hà   Toán-B Ngọc   Địa- Lan   CD- Hoài
2   Văn – Huệ   Toán-Hiền   Lí – Hương   Văn- Lâm   CD- Hoài   Toán-B Ngọc   Sinh - Hà
3   Anh - Thúy   Lí – Hương   Toán-Hiền   Văn - Lâm   Sinh - Hà   CD- Hoài   Toán – B Ngọc
4   Lí – Hương   Anh - Thúy   Văn – Lâm   CD- Hoài   Nhạc- P Nga   Sinh - Hà   TD-Huyền
5                            
Sáu 1 Toán-Hiền   Hóa- Dung   Văn – Huệ   Anh- Thúy   Sinh - Hà   CD- Hoài   Nhạc- P Nga  
2 Hóa- Lộc   Toán-Hiền   Văn – Huệ   Sinh - Hà   Anh- Thúy   Nhạc- P Nga   CD- Hoài  
3 Văn – Huệ   CN - Nguyên   Hóa- Dung   Nhạc- P Nga   CD- Hoài   Anh- Thúy   Sinh - Hà  
4 Văn – Huệ   Lí – Hương   Toán-Hiền   CD- Hoài   Nhạc- P Nga   Sinh - Hà   Địa- Dung  
5                            
Bảy 1   Toán-Hiền   Hóa- Dung   Anh - Thúy   Toán- M Ngọc   Địa- Lan   TD- P Hiền   Văn- T Nga
2   Văn – Huệ   Toán-Hiền   Hóa- Dung   TD- P Hiền   Sử - Huyền   Sử - Bằng   Văn- T Nga
3   Anh - Thúy   Văn – Huệ   Toán-Hiền   Địa- Lan   MT – D Lan   Văn- T Nga   Địa- Dung
4   Hóa- Lộc   Anh - Thúy   Văn – Lâm   Sử - Huyền   TD- P Hiền   Văn- T Nga   Sử - Bằng
5                            

TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG                THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020 – KHỐI 8, KHỐI 6 - THỰC HIỆN TỪ4/5/2020 (BUỔI CHIỀU)
Thứ Tiết 8A1 8A2 8B1 8B2 8C1 8C2 6A1 6A2 6B1 6B2 6C1 6C2 6D1 6D2
Hai 1 Toán-M Ngọc   Văn - Hoài   Hóa- Dung   Toán- Ánh   Nhạc- P Nga   CN- Lương   Anh- Quỳnh  
2 Hóa- Dung   Văn - Hoài   Toán-M Ngọc   Anh- Quỳnh   Toán- Ánh   Nhạc- P Nga   CN- Lương  
3 Văn - Hoài   Toán-Trang   Sinh- Hà   Văn -Hoàn   Anh- Quỳnh   Toán- Lương
 
Toán- Ánh  
4 Văn - Hoài   Hóa- Hiển   Địa - Lan   Văn -Hoàn   CN- Nguyên   Anh- Quỳnh   Nhạc- P Nga  
5                            
Ba 1   Văn - Hoài   Toán-Trang   CN - Nguyên   Toán- Ánh   Sử- Hiền   Toán-Lương   Văn -Hoàn
2   Văn - Hoài   Hóa- Hiển   Sinh- Hà   CN- Lương   Toán- Ánh   Văn -Huyền   Văn -Hoàn
3   CN-Nguyên   Văn - Hoài   Địa - Lan   Sử - Hiền   Sinh- Hà   Văn -Huyền   CN- Lương
4   Địa - Lan   Văn - Hoài   Toán-M Ngọc   Sinh- Hà   CN- Nguyên   CN- Lương   Toán- Ánh
5                            
1 Toán-M Ngọc   Địa - Lan   TD- P Hiền   Nhạc- P Nga   Toán- Ánh   Toán- Lương   MT- D Lan  
2 Địa - Lan   Sinh- Hiển   Toán-M Ngọc   Toán- Ánh   TD- Huyền   Văn -Huyền   Sinh- Hà  
3 Sinh- Hiển   TD- P Hiền   Văn - Hoài   MT- D Lan   Văn -Hoàn   Văn -Huyền   Toán- Ánh  
4 TD- P Hiền   Lí Hương   Văn - Hoài   CN- Lương   Văn -Hoàn   Sinh- Hà   Sử - Hiền  
5                            
Năm 1   Toán-M Ngọc   Địa - Lan   Lí- Hương   Anh- Quỳnh   MT- D Lan   Toán-Lương   CD- T Nga
2   Sinh- Hiển   Lí- Hương   Sử- Bằng   MT- D Lan   Anh- Quỳnh   CD- T Nga   Sử - Hiền
3   Sử- Bằng   Sinh- Hiển   Văn - Hoài   TD- Huyền   CD- T Nga   Anh- Quỳnh   MT- D Lan
4   Lí- Hương   Sử- Bằng   Văn - Hoài   CD- T Nga   TD- Huyền   MT- D Lan   Anh- Quỳnh
5                            
Sáu 1 Anh-Quỳnh   Toán-Trang   CN-Nguyên   CD- T Nga   MT- D Lan   Sử - Hiền   Văn -Hoàn  
2 Sử- Bằng   Anh-Quỳnh   Lí- Hương   TD- Huyền   CD- T Nga   MT- D Lan   Văn -Hoàn  
3 CN-Nguyên   Sử- Bằng   Anh-Quỳnh   Sinh- Hà   Sử - Hiền   CD- T Nga   TD- Huyền  
4 Lí- Hương   CN-Nguyên   Sử- Bằng   Sử - Hiền   Sinh- Hà   TD- Huyền   CD- T Nga  
5                            
Bảy 1   Toán-M Ngọc   Toán-Trang   Anh- Quỳnh   Văn -Hoàn   Nhạc- P Nga   Sinh- Hà   Toán- Ánh
2   Anh-Quỳnh   TD- P Hiền   Toán-M Ngọc   Văn -Hoàn   Toán- Ánh   Nhạc- P Nga   TD- Huyền
3   TD- P Hiền   Anh- Quỳnh   Hóa- Dung   Nhạc- P Nga   Văn -Hoàn   TD- Huyền   Sinh- Hà
4   Hóa- Dung   CN-Nguyên   TD- P Hiền   Toán- Ánh   Văn -Hoàn   Sử - Hiền   Nhạc- P Nga
5                            

 

Nguồn tin: BGH trường THCS Biên Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 2012/SGDĐT-GDTX_CN

Về việc tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Thời gian đăng: 27/06/2020

144/VHTT

V/v phối hợp tuyên truyền Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt nam lần thứ 7

Thời gian đăng: 20/04/2020

Số 1074/SGDĐT-VP

THÔNG BÁO

Thời gian đăng: 04/04/2020

Số 779/SGDĐT-CTTT

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian đăng: 14/03/2020

Số 769/SGDĐT-GDPT

Văn bản về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

Thời gian đăng: 13/03/2020

Số 742/SGDĐT-GDPT

Văn bản về việc tổ chức học trên truyền hình và hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study

Thời gian đăng: 11/03/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập3
  • Hôm nay25
  • Tháng hiện tại11,733
  • Tổng lượt truy cập1,061,273

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây