Trang nhất » Tin Tức » Thông tin giáo dục pháp luật

BÁO CÁO

Thứ sáu - 15/11/2019 22:21

lo go

lo go
Về việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL năm 2019
     UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG
 
   

Số: 38/ BC- THCS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Hà Đông, ngày 15 tháng11 năm 2019

BÁO CÁO
Về việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL năm 2019
 
 1. Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019:
      - Kế hoạch số 22/KH-THCSBG ngày 06 tháng 9 năm 2019 về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật năm học 2019-2020.
      - Kế hoạch số 36/KH-THCSBG ngày 09 tháng 10 năm 2019 về việc tổ chức phát động “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9-11”
 1. Thành lập (Kiện toàn) Ban chỉ đạo tuyên truyền PBGDPL:
      Theo: Quyết định số 23/QĐ-THCSBG ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Trường THCS Biên Giang về việc thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật năm học 2019-2020.
3. Đã mở hay chưa mở chuyên mục “Thông tin giáo dục pháp luật” trên Website của trường?
               Nhà trường đã mở chuyên mục “Thông tin giáo dục pháp luật” trên Website của trường.
 1. Hình thức tuyên truyền, PBGDPL:
- Tổ chức dưới cờ
- Hoạt động NGLL.
- Đăng tải trên trang Website của trường
- Viết bài thu hoạch.
 1. Nội dung tuyên truyền, PBGDPL:
          - Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”
            - Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019
          - Tuyên truyền phòng chống tội phạm tại các trường học trên địa bàn quận năm 2019
          - Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
          - Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy.
          - Kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận năm học 2019 – 2020.
          - Tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
          - Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em.
- Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9-11
- Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các hành vi sản xuất, mua bán vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.
- Phát thông điệp tuyên truyền tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019.
 1. Tài liệu tuyên truyền:
          - Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số: 960/KH-PGD&ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”
          - Kế hoạch số 740/KH-SGDĐT ngày 06/3/2019 của Sở GDĐT Hà Nội; Kế hoạch số: 207/KH-PGD&ĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hà Đông  về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019
          - Kế hoạch số 221/KH-BCĐ ngày 17/9/2019 của Ban chỉ đạo 138/Q của quận Hà Đông; Kế hoạch số 221/KH-BCĐ ngày 17/9/2019 của Ban chỉ đạo 138/Q của quận Hà Đông về tuyên truyền phòng chống tội phạm tại các trường học trên địa bàn quận năm 2019
          - Công văn số 4022/SGDĐT-VP ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội; Công văn Số: 1076/PGD&ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
          - Công văn số 4563/SGDĐT-CTTT ngày 14/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy; Công văn Số: 1187/PGD&ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy.
          - Kế hoạch số 265/KHPH-CATP-SGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2019 giữa Công an Thành phố và Sở giáo dục Đào tạo; Kế hoạch phối hợp số 179 /KHPH-CAQ-PGDĐT ngày 13/9/2019 của Công an quận Hà Đông và Phòng GD&ĐT Hà Đông về tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận năm học 2019 – 2020.
          - Công văn số 4703/SGDĐT-CTTT ngày 18/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Công văn Số: 1226/PGD&ĐT ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và tổ chức các hoạt động ngoại khóa.
          - Công văn số 5079/UBQGTE ngày 30/11/2018 về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em của Ủy ban Quốc gia về trẻ em; Công văn số 1435 /PGD&ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em.
          - Pháp luật nước CHXHCNVN
          - Công văn số 2918/UBND-CA ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hà Đông; Công văn số 1300 /PGD&ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh các hành vi sản xuất, mua bán vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, thuốc pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.
- Công văn số 3010/UBND-VP ngày 09/11/2019 của UBND quận Hà Đông; Công văn số  1345 /PGD&ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Hà Đông về việc phát thông điệp tuyên truyền tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2019.
 1. Tổng số chuyên đề dự kiến tuyên truyền, PBGDPL: 06 chuyên đề
+ Số chuyên đề đã tuyên truyền: 06
+ Số chuyên đề chưa tuyên truyền: 0
 
Nơi nhận:
 • PGD&ĐT (để báo cáo);
 • Lưu: VT
HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Liên Lộc
 
   

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

144/VHTT

V/v phối hợp tuyên truyền Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt nam lần thứ 7

Thời gian đăng: 20/04/2020

Số 1074/SGDĐT-VP

THÔNG BÁO

Thời gian đăng: 04/04/2020

Số 779/SGDĐT-CTTT

V/v tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thời gian đăng: 14/03/2020

Số 769/SGDĐT-GDPT

Văn bản về việc chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

Thời gian đăng: 13/03/2020

Số 742/SGDĐT-GDPT

Văn bản về việc tổ chức học trên truyền hình và hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study

Thời gian đăng: 11/03/2020

Số 616/SGDĐT-CTTT

Công văn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bện Covid-19

Thời gian đăng: 01/03/2020

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập13
 • Hôm nay413
 • Tháng hiện tại8,772
 • Tổng lượt truy cập995,089

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây