Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Chương trình công tác tháng 5/2022

Thứ năm - 05/05/2022 05:28

CTCT THÁNG

CTCT THÁNG

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      / CTKH- THCSBG

 

                Hà Đông, ngày 29 tháng 4 năm 2022

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2022


Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường Biên Giang tháng 05/2022; Kế hoạch số 387/PGDĐT-THCS về chương trình công tác tháng 03/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông ngày 29 tháng 4 năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Biên Giang triển khai và thực hiện chương trình công tác tháng 5/2022.

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Chào mừng 68 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 07/5, chào mừng 81 năm ngày thành lập Đội 15/5 và mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5.
2. Ban giám hiệu chỉ đạo hoàn thành chương trình học kỳ II. Chuyên môn nhà trường tổ chức kiểm tra cuối kỳ II theo hướng dẫn của Phòng GDĐT quận.
3. Các tổ chuyên môn hoàn thành hồ sơ học sinh, hồ sơ chuyên môn, hồ sơ kiểm tra giáo viên, hồ sơ thi đua năm học 2021-2022.
4. Giáo viên môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT.
5. Tổng kết thực hiện các kế hoạch, cuộc vận động, phong trào thực hiện trong năm học 2021-2022. Tổng kết phong trào viết SKKN, gương điển hình tiên tiến. Tiếp tục viết bài về “Gương người tốt, việc tốt”; tham gia giải thưởng “Nhà giáo tâm huyết sáng tạo” cấp quận, thành phố.
6. Tiếp tục triển khai công tác PCGD-XMC năm 2022.
7. Tham gia chấm phúc khảo giao lưu học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp Quận.
8. Phối hợp với trường Tiểu học Biên Giang tham gia giám sát công tác tổ chức coi, chấm bài kiểm tra định kì cuối năm học đối với học sinh khối lớp 5  theo công văn số 316/PGDĐT ngày 14/4/2022 của phòng GDĐT Hà Đông (trường sẽ nhận học sinh lớp 5 vào học lớp 6, theo Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT có hiệu lực từ 06/11/2016).
9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vacxin Covid-19
10. Đoàn Đội phát động cuộc thi “Sáng tạo thành thiếu niên nhi đồng” toàn quốc lần thứ 18 năm 2022 theo Kế hoạch số 326/KH-BTC; tham gia giải bơi học sinh phổ thông năm 2022.
11. Thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp lớp 9 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo đúng các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội, Phòng GDĐT Hà Đông.
12. Nhà trường phối hợp với Đài truyền thanh UBND phường Biên Giang thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022; lâp danh sách đề xuất Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022gửi về PGDĐT.
13. Phòng GDĐT triển khai kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Nhà trường THCS xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023
14. Tiếp tục tổ chức thực hiện chuyên đề các bộ môn theo kế hoạch.
15. Tham gia kiểm tra chéo công tác xét tốt nghiệp lớp 9, hồ sơ đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và hồ sơ chuyên môn theo lịch của phòng GDĐT.
16. Nhóm quản trị phần mềm nhập dữ liệu HS đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT và thực hiện nhiệm vụ theo văn bản hướng dẫn thi vào lớp 10 THPT của Sở GDĐT Hà Nội.

17. Tiếp tục tham dự tập huấn bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu và lựa chọn sách khoa mới lớp 7 cho năm học 2022-2023; rà soát mua sắm thiết bị lớp 7 cho chương trình Giáo dục phổ thông 2018;
18. Tiếp tục tham dự Hội thảo về thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022; đăng ký mua sách giáo khoa lớp 6 năm học 2022-2023.

 19. Đón đoàn Phòng GDĐT và Sở GDĐT kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra chuyên đề các trường.
II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN
1. Tuần từ 02/05/2022 đến 08/05/2022
- Nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5
- Từ ngày 03/05/2022 thực hiện kế hoạch chương trình tuần 33 năm học 2021 - 2022.
- Nhà trường đẩy mạnh hoạt động thi đua chào mừng ngày giải phóng Điện Biên 07/5, thành lập Đội 15/5 và mừng sinh nhật Bác Hồ ngày 19/5.
- Tham gia chấm phúc khảo giao lưu học sinh giỏi lớp 6, 7, 8 cấp Quận.
- Tổ chức kiểm tra cuối kỳ II học sinh lớp 6,7,8 các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh theo lịch chung toàn quận.
- Nhà trường thông báo rộng rãi kịp thời tinh thần, chủ trương và các thông tin cần thiết cho học sinh lớp 9 của trường nội dung văn bản về công tác xét tốt nghiệp lớp 9 năm học 2021-2022 và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022- 2023. Quán triệt, thực hiện đúng các văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 và hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023.
- Hiệu trưởng nhà trường THCS tập trung chỉ đạo và thực hiện những nội dung sau:
+ Thực hiện đầy đủ nội dung chương trình tất cả các môn học, không được dạy dồn, dạy ghép, cắt xén chương trình; đánh giá xếp loại chính xác, khách quan để làm cơ sở xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10 THPT. Tuyệt đối không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực dẫn tới thay đổi kết quả học lực, hạnh kiểm của học sinh.
+ Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở; thông báo cho phụ huynh học sinh các thông tin trong Quy chế có liên quan đến học sinh.
+ Tổ chức triển khai quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT cho giáo viên, học sinh; Hướng dẫn học sinh thực hiện làm các loại hồ sơ; chuẩn bị cho học sinh các loại hồ sơ đúng thời điểm quy định; hướng dẫn cho học sinh chọn trường tuyển sinh phù hợp khả năng và điều kiện của bản thân học sinh.
+ Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy chế và nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2021 - 2022.
+ Phối hợp làm tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023.
+ Nhà trường thực hiện nghiêm túc Công văn số 1024/ SGDĐT-GDPT ngày 20/04/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; văn bản số 332/PGDĐT-THCS ngày 22/4/2022  của phòng GDĐT quận Hà Đông tuyệt đối không được ép buộc, vận động học sinh không thi vào lớp 10 THPT.
- Tham dự chuyên đề ôn tập vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh.
- Đón đoàn Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường.
2. Tuần từ 9/05/2022 đến 15/05/2022
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 34 năm học 2021-2022.
- Tổ chức chào mừng ngày thành lập Đội 15/5 và mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5.
         * Hiệu trưởng nhà trường THCS chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:
+ Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy chế và nghiêm túc thực hiện theo văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng GDĐT quận Hà Đông về việc hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS, năm học 2021-2022.
+ Phối hợp làm tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo văn bản của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023
- Nhà trường hoàn thành việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9 trước ngày 10/5/2022.
- Cụm thi đua bình xét, chấm điểm tiêu chí thi đua, hoàn thành hồ sơ thi đua trước ngày 10/5/2022.
3. Tuần từ 16/05/2022 đến 22/05/2022
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 35 năm học 2021-2022.
- Ban giám hiệu chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn, cá nhân hoàn thiện hồ sơ chuyên môn năm học 2021-2022.
- Tổ chức đánh giá đội ngũ: theo chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên (theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT).
- Nhà trường tiếp tục thực hiện và hoàn thành việc xét tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 và hồ sơ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội và Phòng GDĐT quận Hà Đông.
- Hoàn thành cơ số điểm kiểm tra, điểm trung bình các môn học, thực hiện đúng Qui chế cho điểm tối thiểu các bộ môn. Các con điểm của học sinh phải đảm bảo chính xác, trùng khớp tuyệt đối giữa: Sổ điểm cá nhân và Sổ điểm điện tử.
- Hoàn thành đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học 2021-2022 đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng và đúng quy chế.
- Hoàn thành ghi học bạ học kỳ II và cả năm. Kết thúc học kỳ II vào ngày 21/5/2022.
- Phối hợp với các trường Tiểu học tham gia giám sát công tác tổ chức coi, chấm bài kiểm tra định kì cuối năm học đối với học sinh khối lớp 5  theo công văn số 316/PGDĐT ngày 14/4/2022 của phòng GDĐT Hà Đông (trường sẽ nhận học sinh lớp 5 vào học lớp 6, theo Thông tư 22/2016/TT-BGD ĐT có hiệu lực từ 06/11/2016).
- Phòng GDĐT xét duyệt kết quả tốt nghiệp THCS. BGH nhà trường cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời cho học sinh.
4. Tuần từ 23/05/2022 đến 29/05/2022
- Ngày kết thúc năm học: 28/5/2022.
- Các tổ chuyên môn tổ chức kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn năm học 2021-2022.
- Tham gia kiểm tra chéo hồ sơ chuyên môn giữa các nhà trường (Có hướng dẫn riêng).
- Tham dự hội thảo thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 6 (Có hướng dẫn riêng).
- Nhà trường hoàn thành tự chấm điểm thi đua, xếp loại thi đua giáo viên cả năm học 2021-2022
- BGH nhà trường chủ động lên lịch và tổ chức Tổng kết năm học 2021-2022 với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (hoàn thành ngày 28/5/2022); Phối hợp với phường bàn giao học sinh về địa phương, phối hợp với các đoàn thể tổ chức tốt sinh hoạt hè.
- Tổ chức họp cha mẹ học sinh thông báo kết quả học tập năm học 2021-2022 của học sinh cho các bậc phụ huynh học sinh, có kế hoạch phối hợp trong công tác giáo dục toàn diện học sinh.
          Nhận được văn bản này, Hiệu trưởng trường THCS Biên Giang yêu cầu ông () phụ trách chuyên môn, Công đoàn, Tổng phụ trách, Tổ trưởng lên kế hoạch cụ thể (nộp chương trình kế hoạch tháng 5/2022 bằng văn bản và file theo địa chỉ email cho đồng chí Hoàng Hồng Nam vào ngày 05/5/2022. Hiệu trưởng duyệt trực tiếp kế hoạch), sau khi kế hoạch đã được duyệt mới phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, các Tổ trưởng cần báo cáo kịp thời về nhà trường (qua đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền phụ trách chuyên môn nhà trường) để phối hợp giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- BGH, Phụ trách CM, CĐ (để chỉ đạo);
- Các tổ, nhóm chuyên môn,(để thực hiện);
- Lưu: VT.
                       HIỆU TRƯỞNG


                       Hoàng Hồng Nam


 

Nguồn tin: BGH trường THCS Biên Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

375/ PDGĐT

Vv tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến an toàn giao thông Việt nam năm 2023"

Thời gian đăng: 20/06/2023

108-PDGĐT

Triển khai Kế hoạch 47 và chương trình 04 của Quận Uỷ Hà Đông

Thời gian đăng: 18/03/2023

CV 1416-PDGĐT

Về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao trong trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thời gian đăng: 20/12/2022

12669/VP-KGVX

Về việc thực hiện Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 31/01/2023

1093/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 14/10/2022

382/TB-UBND

Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022

Thời gian đăng: 06/10/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,639
  • Tháng hiện tại260,754
  • Tổng lượt truy cập3,719,160

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây