Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Chương trình công tác tháng 4/2022

Thứ ba - 29/03/2022 21:24

CTCT THÁNG

CTCT THÁNG

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 48/CT-THCSBG

 

                Hà Đông, ngày 28  tháng 3 năm 2022

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2022


Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường Biên Giang tháng 04/2022 và chương trình công tác tháng 04/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông ngày 25 tháng 3 năm 2022; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường THCS Biên Giang triển khai và thực hiện chương trình công tác tháng 04/2022.
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Tổ chức các hoạt động tập thể chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4, ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3/âm lich), ngày Quốc tế Lao động 1/5; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống phù hợp với tình hình địa phương.
2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Quy định tại các văn bản của Trung ương, của Thành phố Hà Nội và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế.
3. Tiếp tục việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến đối với lớp 6, dạy trực tiếp tại trường đối với học sinh lớp 7,8,9 theo hướng dẫn của cấp trên.
4. Tăng cường quản lý dạy học, theo dõi sĩ số học sinh báo cáo hàng ngày về phòng GDĐT, duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.
5. Nhà trường tiếp tục thực hiện chuyên đề chuyên môn về dạy theo chủ đề, thao giảng, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các bộ môn.
6. Khảo sát rà soát chất lượng lớp 9 lần 1 theo đề chung các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Tiếp tục ôn tập cho học sinh lớp 9 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, chú ý tăng cường đối với học sinh yếu kém. Ôn tập và kiểm tra cuối Học kỳ II.
7. HS khối 6;7;8 Tham gia dự thi giao lưu HSG các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 và Vật lí, Hóa học, lớp 8 (có hướng dẫn riêng)
8. Chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023, công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2021- 2022 và thi vào lớp 10 THPT năm học 2022- 2023.
9. Tham gia chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp Quận.
10. Tham gia tập huấn bồi dưỡng giáo viên, nghiên cứu và lựa chọn SGK mới lớp 7 cho năm học 2022-2023; rà soát mua sắm thiết bị lớp 7 chuẩn bị cho chương trình GDPT 2018.
11. BGH kiểm tra theo kế hoạch tháng, kiểm tra chuyên đề một số mặt hoạt động của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm của giáo viên theo kế hoạch.
12. Tổ Tin chuẩn bị dữ liệu cho công tác tuyển sinh đầu cấp trực tuyến năm học 2022 - 2023.
13. Đánh giá xếp loại viên chức và báo cáo chuyên môn tháng 04/2022.
        14. Chuẩn bị đón phòng GDĐT và Sở GDĐT kiểm tra về công tác chuyên môn của nhà trường.
II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN
1. Tuần từ 28/3/2022 đến 03/04/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 28 năm học 2021-2022
- Tổ chức chuyên đề các bộ môn theo kế hoạch.
- Tăng cường dự giờ, kiểm tra giáo viên.
- Đón đoàn Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường.
2. Tuần từ 04/4/2022 đến 10/4/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 29 năm học 2021 - 2022.
- Tổ chức chuyên đề các bộ môn theo kế hoạch.
- Thạm dự tập huấn công tác điều tra PCGD_XMC.
- BGH dự giao ban với BGH các trường trong quận.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3/âm lich).
- Đón đoàn Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường.
3. Tuần từ 11/4/2022 đến 17/4/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 30 năm học 2021 - 2022.
- Đẩy mạnh thi đua chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5
- BGH giám sát việc thực hiện chuyên đề các bộ môn theo kế hoạch.
- Hoàn thành hồ sơ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo viên GV theo KH.
- Khảo sát rà soát chất lượng lớp 9 lần 1 theo đề chung các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
- Tham gia chấm sáng kiến kinh nghiệm loại A chấm cấp Quận.
- Tham dự tập huấn dữ liệu tuyển sinh năm học 2022 - 2023
- Đón đoàn Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường.
4. Tuần từ 18/4/2022 đến 24/4/2022
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 31 năm học 2021 - 2022.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5.
- Tăng cường ôn tập ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 THPT.
- Tổ chức chuyên đề các bộ môn theo kế hoạch.
- Tăng cường sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.
- Đánh giá xếp loại CBCNV và báo cáo chuyên môn tháng 04/2022.
5. Tuần từ 25/4/2022 đến 01/5/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 32 năm học 2021 - 2022.
- Đẩy mạnh thi đua chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5
- Nghỉ ngày Lễ chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5
- Tham dự tập huấn công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2021- 2022.
- HS khối 6, 7, 8 tham gia dự thi giao lưu HSG các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 6, 7, 8 và Vật lí, Hóa học lớp 8
- Chuyên môn lên kế hoạch ôn tập và kiểm tra cuối Học kỳ II,  chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập học kỳ II và cả năm giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức để từ đó nắm vững kiến thức đã học và làm bài kiểm tra cuối kỳ đạt kết quả tốt nhất; đối với môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh các khối lớp kiểm tra lịch chung toàn quận; đặc biệt quan tâm tăng cường phụ đạo các đối tượng học sinh yếu, kém và bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khối 9.
- Đón đoàn Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường.
6. Tuần từ 02/5/2022 đến 08/5/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 33 năm học 2021- 2022.
- Đẩy mạnh thi đua chào mừng ngày giải phóng Điẹn Biên 07/5, ngày thành lập Đội 15/5 và mừng sinh nhật Bác 19/5.
- Tổ chức chấm phúc khảo giao lưu HSG lớp 6, 7, 8 cấp Quận.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối HKII học sinh lớp 9 các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh theo đề chung của quận (có công văn hướng dẫn riêng)
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập Quy chế xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở; thông báo cho phụ huynh học sinh các thông tin trong Quy chế có liên quan đến học sinh.
+ Tổ chức triển khai quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho giáo viên, học sinh; Hướng dẫn học sinh thực hiện làm các loại hồ sơ; chuẩn bị cho học sinh các loại hồ sơ đúng thời điểm quy định; hướng dẫn cho học sinh chọn trường tuyển sinh phù hợp khả năng và điều kiện của bản thân học sinh.
+ Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp theo đúng quy chế và nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc Hướng dẫn xét tốt nghiệp THCS năm học 2020- 2021.
+ Phối hợp làm tuyển sinh vào lớp 10 THPT theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022 - 2023.
Nhận được văn bản này, Hiệu trưởng trường THCS Biên Giang yêu cầu ông (bà) phụ trách chuyên môn, Công đoàn, Tổng phụ trách, Tổ trưởng lên kế hoạch cụ thể (nộp chương trình kế hoạch tháng 04/2022 bằng văn bản và file theo địa chỉ email cho đồng chí Nguyễn Liên Lộc vào ngày 03/4/2022. Hiệu trưởng duyệt trực tiếp kế hoạch), sau khi kế hoạch đã được duyệt mới phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, các Tổ trưởng cần báo cáo kịp thời về nhà trường (qua đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền phụ trách chuyên môn nhà trường) để phối hợp giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- BGH, Phụ trách CM, CĐ (để chỉ đạo);
- Các tổ, nhóm chuyên môn,(để thực hiện);
- Lưu: VT.
                       HIỆU TRƯỞNG


                       Nguyễn Liên Lộc


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

375/ PDGĐT

Vv tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến an toàn giao thông Việt nam năm 2023"

Thời gian đăng: 20/06/2023

108-PDGĐT

Triển khai Kế hoạch 47 và chương trình 04 của Quận Uỷ Hà Đông

Thời gian đăng: 18/03/2023

CV 1416-PDGĐT

Về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao trong trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thời gian đăng: 20/12/2022

12669/VP-KGVX

Về việc thực hiện Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 31/01/2023

1093/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 14/10/2022

382/TB-UBND

Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022

Thời gian đăng: 06/10/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay1,762
  • Tháng hiện tại41,740
  • Tổng lượt truy cập4,060,152

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây