Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

Chương trình công tác tháng 3/2022

Thứ ba - 01/03/2022 19:20

lo go

lo go
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG

Số:     /CTKH- THCSBG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

          Hà Đông, ngày 28 tháng 02 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 03/2022

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường Biên Giang tháng 03/2022; Kế hoạch số 145/PGDĐT-THCS về chương trình công tác tháng 03/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông ngày 25 tháng 02 năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Biên Giang triển khai và thực hiện chương trình công tác tháng 03/2022.
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.
1. Tổ chức “Tháng thanh niên” và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 một cách linh hoạt. Phát động thi đua chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
2. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Quy định tại các văn bản của Trung ương, của Thành phố Hà Nội và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế.
3. Tiếp tục việc dạy và học bằng hình thức trực tuyến đối với lớp 6 và những học sinh thuộc đối tượng F0, F1, dạy trực tiếp tại trường đối với học sinh lớp 7,8,9. Chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch sẵn sàng đón học sinh lớp 6 trở lại trường học theo văn bản hướng dẫn, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép: vừa đảm bảo nhiệm vụ dạy và học vừa phòng chống dịch bệnh theo quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 
4. Tăng cường quản lý dạy học, theo dõi sĩ số học sinh báo cáo hàng ngày về phòng GDĐT, duy trì việc phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh.
5. Nhà trường tiếp tục thực hiện chuyên đề chuyên môn về dạy theo chủ đề, thao giảng, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các bộ môn.
6. Xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 THPT.
7.  Tham gia tập huấn về chuyên môn do Sở, Phòng GDĐT tổ chức. Các tổ chuyên môn tổ chức thảo luận và nộp báo cáo về thực hiện chương trình Sách giáo khoa lớp 6. Phòng tổ chức Hội thảo trực tuyến về thực hiện chương trình Sách giáo khoa lớp 6 (có hướng dẫn riêng)

8. BGH kiểm tra theo kế hoạch tháng, kiểm tra chuyên đề một số mặt hoạt động của giáo viên, kiểm tra việc thực hiện nhiệm của giáo viên theo kế hoạch.
9. Tổ Tin chuẩn bị dữ liệu cho công tác tuyển sinh đầu cấp trực tuyến năm học 2022 - 2023.
10. Tăng cường chỉ đạo bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền và tuyên truyền biển, đảo năm 2022; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma t y năm 2022. Tăng cường tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.
11. Hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội đối với tất cả các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
12. Tích cực hưởng ứng cuộc thi viết về "Gương điển hình tiên tiến"; "Người tốt, việc tốt"; "Nhà giáo sáng tạo, tâm huyết"; phát động 100% giáo viên tham gia chương trình “Trở lại trường và Hoa sẽ nở” của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.                                                                                                                                 
 13. Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án 03/ĐA-QU của Quận ủy về việc nâng cao chất lượng giáo dục và hướng nghiệp giai đoạn 2022-2025.
 14. Đoàn Đội thu nộp bài dự thi UPU lần thứ 51 theo hướng dẫn.
 15. Triển khai phần mềm hệ thống đánh giá, chấm điểm, phân loại, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng hàng tháng trong cơ quan, đơn vị.
16. Đánh giá xếp loại CBCNV và báo cáo chuyên môn tháng 03/2022.
        17. Chuẩn bị đón phòng GDĐT và Sở GDĐT kiểm tra về công tác chuyên môn của nhà trường.
II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN        
1. Tuần từ 28/2/2022 đến 06/03/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 24 năm học 2021-2022 
- Các trường nộp báo cáo tháng 02/2022 (chậm nhất ngày 03/03).
- Tăng cường dự giờ, kiểm tra giáo viên.
- Tổ chức, thực hiện chuyên đề các bộ môn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch.
- Các tổ chuyên môn tổ chức thảo luận về thực hiện chương trình Sách giáo khoa lớp 6. 
- Đón đoàn Phòng GDĐT dự giờ, kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường. 
2. Tuần từ 07/3/2022 đến 13/3/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 25 năm học 2021 - 2022. 
- BGH dự giao ban Ban giám hiệu các trường THCS.
- Tổ chức Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
- Tổ chức, thực hiện chuyên đề các bộ môn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch.
- Các tổ chuyên môn tổ chức thảo luận về thực hiện chương trình Sách giáo khoa lớp 6. 
- Đón đoàn Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường.
3. Tuần từ 14/3/2022 đến 20/3/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 26 năm học 2021- 2022.
- Tổ chức, thực hiện chuyên đề các bộ môn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch.
- Các tổ chuyên môn tổ chức thảo luận về thực hiện chương trình Sách giáo khoa lớp 6. Dự Hội thảo trực tuyến về thực hiện chương trình Sách giáo khoa lớp 6.
- Đón đoàn Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường.
4. Tuần từ 21/3/2022 đến 27/3/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 27 năm học 2021 - 2022.
- Chuyên môn nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 THPT năm 2022.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm và sơ kết thi đua đợt 26/3; Phát động thi đua chào mừng ngày Lễ chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
- Tổ chức, thực hiện chuyên đề các bộ môn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch.
- Dự Hội thảo trực tuyến về thực hiện chương trình Sách giáo khoa lớp 6. (theo các môn học).
- Đón đoàn Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường.
5. Tuần từ 28/3/2022 đến 03/4/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 28 năm học 2021 - 2022.
- Công Đoàn và Đoàn Đội tổ chức thực hiện “Giờ Trái đất”. 
- Tổ chức, thực hiện chuyên đề các bộ môn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên theo kế hoạch.
- Dự Hội thảo trực tuyến về thực hiện chương trình Sách giáo khoa lớp 6. (theo các môn học).
- Chuyên môn nhà trường chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập giữa kỳ II và cuối năm giúp học sinh hệ thống hoá kiến thức để từ đó nắm vững kiến thức đã học và làm bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất; đặc biệt quan tâm tăng cường phụ đạo các đối tượng học sinh yếu, kém và bồi dưỡng, bổ trợ kiến thức cho học sinh khối 9 chuẩn bị vào lớp 10 thực hiện chương trình GDPT 2018.
- Đón đoàn Phòng GD&ĐT kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường.
Nhận được văn bản này, Hiệu trưởng trường THCS Biên Giang yêu cầu ông () phụ trách chuyên môn, Công đoàn, Tổng phụ trách, Tổ trưởng lên kế hoạch cụ thể (nộp chương trình kế hoạch tháng 03/2022 bằng văn bản và file theo địa chỉ email cho đồng chí Nguyễn Liên Lộc vào ngày 03/03/2022. Hiệu trưởng duyệt trực tiếp kế hoạch), sau khi kế hoạch đã được duyệt mới phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, các Tổ trưởng cần báo cáo kịp thời về nhà trường (qua đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền phụ trách chuyên môn nhà trường) để phối hợp giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- BGH, Phụ trách CM, CĐ (để chỉ đạo);
- Các tổ, nhóm chuyên môn,(để thực hiện);
- Lưu: VT.
                       HIỆU TRƯỞNG


                       Nguyễn Liên Lộc


 

Nguồn tin: BGH trường THCS Biên Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

375/ PDGĐT

Vv tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến an toàn giao thông Việt nam năm 2023"

Thời gian đăng: 20/06/2023

108-PDGĐT

Triển khai Kế hoạch 47 và chương trình 04 của Quận Uỷ Hà Đông

Thời gian đăng: 18/03/2023

CV 1416-PDGĐT

Về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao trong trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thời gian đăng: 20/12/2022

12669/VP-KGVX

Về việc thực hiện Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 31/01/2023

1093/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 14/10/2022

382/TB-UBND

Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022

Thời gian đăng: 06/10/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,619
  • Tháng hiện tại260,734
  • Tổng lượt truy cập3,719,140

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây