Trang nhất » Tin Tức » Tin tức - Sự kiện

CTCT tháng 10/2022

Thứ tư - 02/11/2022 22:03

CTCT tháng 10/2022

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG

Số: 233 /CTKH- THCSBG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Biên Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2022


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2022


Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy phường Biên Giang tháng 11/2022 và chương trình công tác tháng 11/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông số 1137 /PGDĐT-THCS ngày 25 tháng 10 năm 2022; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường THCS Biên Giang triển khai và thực hiện chương trình công tác tháng 11/2022.

I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Tuyên dương khen thưởng các đơn vị và cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021 – 2022; tổ chức Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đăng ký thi đua năm 2022-2023.
2. Hưởng ứng tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” ngày 9/11, tổ chức các hoạt động đến hết ngày 30/11/2022 (trong đó tập trung cao điểm trong các ngày từ 01/11/2022 đến 09/11/2022), kỷ niệm 10 năm. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông.
3. Hoàn thành báo cáo tháng 10 và nộp về phòng GDĐT vào ngày 01/11/2022.
4. Tiếp tục kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I các bộ môn theo kế hoạch; Khảo sát chất lượng giữa HKI theo Đề án 03 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh lớp 8,9. Thống kê kết quả KSCL giữa kỳ I và nộp về phòng GDĐT trước ngày 12/11/2022.
5. Tổ chức chuyên đề chuyên môn về dạy theo chủ đề, đổi mới PPDH, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh các bộ môn.
6. Tích cực bồi dưỡng thường xuyên các mô dun của chương trình GDPT 2018 trên hệ thống học tập trực tuyến LMS cho cán bộ quản lý và giáo viên.
7. Hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC năm 2022 trình phòng GDĐT kiểm tra công nhận. Phòng GDĐT hoàn thiện hồ sơ của quận trình Sở GDĐT Hà Nội.
8. Tiếp tục phát động, tham gia cuộc thi “Thiết kế bài giảng E-learning” cấp quận, nộp bài dự thi về phòng GDĐT tuần 1 tháng 11/2022.
9. Tổ chức cho học sinh tham gia thi đấu TDTT cấp quận.
10. Tham gia tập huấn về chuyên môn do Sở GDĐT, Phòng GDĐT tổ chức.
11. BGH tăng cường công tác kiểm tra công tác dạy học của các tổ chuyên môn, tăng cường thực hiện kiểm tra nội bộ, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo viên (01 GV).
12. Chuẩn bị đón phòng GDĐT và Sở GDĐT kiểm tra về công tác chuyên môn của nhà trường.
II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN
1. Tuần từ 31/11/2022 đến 06/11/2022
          - Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 9 năm học 2022 - 2023. Ban giám hiệu chỉ đạo dạy bù chương trình, thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ chương trình các bộ môn, kế hoạch giáo dục.
- Đẩy mạnh hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: Tổ chức thao giảng, Hội giảng, thi đua dạy tốt - học tốt, tổ chức thi đấu TDTT, thi văn nghệ, tìm hiểu truyền thống nhà trường…
- Hoàn thành đăng ký thi đua năm học 2022-2023 nộp về phòng GDĐT.
 - Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Sở, Phòng tổ chức.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn. Tiếp tục thực hiện các chuyên đề chuyên môn về dạy học theo chủ đề, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Hưởng ứng tuyên truyền “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” ngày 9/11. Đại diện BGH và giáo viên tham dự Tổ chức phát động điểm hưởng ứng tuyên truyền “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” vào 7 giờ 30 phút ngày 31/11/2022(thứ Hai) tại trường THCS Lê Lợi.
          - Nộp báo cáo tháng 10/2022 vào ngày 01/11/2022.
- Tiếp tục kiểm giữa kỳ I các bộ môn; Tổ chức khảo sát chất lượng giữa học kỳ I môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 8,9 theo Đề án 03;
- Tổ chức cho học sinh tham gia thi đấu TDTT cấp quận.
- Hoàn thiện hồ sơ PCGD, XMC năm 2022 và nộp về phòng GDĐT ngày 05/11/2022.
- Đón đoàn Phòng GDĐT kiểm tra hoạt động giáo dục của nhà trường.
2. Tuần từ 07/11/2022 đến 13/11/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 10 năm học 2022 - 2023. Tiếp tục dạy bù chương trình, thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ chương trình các bộ môn, kế hoạch giáo dục.
- Hưởng ứng tuyên truyền “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” ngày 9/11 vào tiết chào cờ đầu tuần (ngày 07/11/2021). Đoàn Đội nhà trường tổ chức cho học sinh dành 01 phút tưởng niệm vào giờ chào cờ đầu tuần (ngày 07/11) và đọc thông điệp tưởng niệm các nạn nhân tử nạn vì tai nạn giao thông
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Thống kê kết quả KSCL giữa kỳ I và nộp về phòng GDĐT trước ngày 12/11/2022.
- Đón đoàn Phòng GDĐT kiểm tra hoạt động giáo dục các trường

3. Tuần từ 14/11/2022 đến 20/11/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 11 năm học 2022 - 2023. Tiếp tục dạy bù chương trình, đảm bảo tiến độ chương trình.
- Tiếp tục thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tăng cường sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.
- Tăng cường thực hiện kiểm tra nội bộ, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo viên.
- Tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Tuyên dương khen thưởng các cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022. Nhà trường thực hiện theo chỉ đạo của Phòng GDĐT (có văn bản hướng dẫn riêng).
- Đón đoàn Phòng GDĐT kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.
4. Tuần từ 21/11/2022 đến 27/11/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 12 năm học 2022 – 2023.
- Phòng GDĐT tổ chức kiểm tra hồ sơ PCGD, XMC các phường và hoàn thiện hồ sơ của quận trình Sở GDĐT Hà Nội.
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề chuyên môn về dạy học theo chủ đề, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Tăng cường thực hiện kiểm tra nội bộ, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo viên.
- Đón đoàn Phòng GDĐT kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.
5. Tuần từ 28/11/2022 đến 04/12/2022.
- Thực hiện kế hoạch chương trình tuần 13 năm học 2022 – 2023.
- Nhà trường chuẩn bị hồ sơ của phường về PCGD, XMC để nhập số liệu trên phần mềm của Bộ GDĐT.
- Tiếp tục thực hiện các chuyên đề chuyên môn về dạy học theo chủ đề, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá.
- Tăng cường thực hiện kiểm tra nội bộ, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ giáo viên.
- Đón đoàn Phòng GDĐT kiểm tra hoạt động giáo dục các trường.
      Nhận được văn bản này, Hiệu trưởng trường THCS Biên Giang yêu cầu ông
() phụ trách chuyên môn, Công đoàn, Tổng phụ trách, Tổ trưởng  lên kế hoạch cụ thể (nộp chương trình kế hoạch tháng 11/2022 bằng văn bản và file theo địa chỉ email cho đồng chí  Hoàng Hồng Nam trước ngày 03/11/2022. Hiệu trưởng duyệt trực tiếp kế hoạch), sau khi kế hoạch đã được duyệt mới phổ biến đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, vướng mắc, các Tổ trưởng cần báo cáo kịp thời về nhà trường (qua đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền phụ trách chuyên môn nhà trường) để phối hợp giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Chi bộ,BGH, Phụ trách CM, CĐ (để chỉ đạo);
- Các tổ, nhóm chuyên môn,(để thực hiện);
- Lưu: VT.
          Hiệu trưởng
                       

        Hoàng Hồng Nam                       
                   
 


 

 


 
 
 
 

 

Nguồn tin: BGH trường THCS Biên Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

375/ PDGĐT

Vv tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi "Sáng kiến an toàn giao thông Việt nam năm 2023"

Thời gian đăng: 20/06/2023

108-PDGĐT

Triển khai Kế hoạch 47 và chương trình 04 của Quận Uỷ Hà Đông

Thời gian đăng: 18/03/2023

CV 1416-PDGĐT

Về việc tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao trong trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thời gian đăng: 20/12/2022

12669/VP-KGVX

Về việc thực hiện Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 31/01/2023

1093/PGDĐT

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 14/10/2022

382/TB-UBND

Thông báo về việc nâng lương trước thời hạn năm 2022

Thời gian đăng: 06/10/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay1,294
  • Tháng hiện tại260,409
  • Tổng lượt truy cập3,718,815

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây