Trang nhất » Tin Tức » Tuyển sinh

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN XẾP LỚP 6

Thứ hai - 30/08/2021 17:10
Năm học 2021-2022
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG            
Trường THCS Biên Giang            
               
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN XẾP LỚP   
Năm học: 2021-2022  
               
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp Số điện thoại  
1 Hà Đức Anh 24/11/2010 Nam Kinh 6A1 0904523408  
2 Hoàng Quỳnh Anh 18/08/2010 Nữ Kinh 6A1 0965623666  
3 Ngô Ngọc Ánh 01/09/2010 Nữ Kinh 6A1 0382834668  
4 Lê Gia Bảo 19/12/2010 Nam Kinh 6A1 0976573395  
5 Nguyễn Hồng Chúc 14/02/2010 Nữ Kinh 6A1 0912867428  
6 Phạm Xuân Cường 02/01/2010 Nam Kinh 6A1 0399561033  
7 Nguyễn Mạnh Dần 25/08/2010 Nam Kinh 6A1 0397821000  
8 Nguyễn Tiến Đạt 17/09/2010 Nam Kinh 6A1 0919402268  
9 Nguyễn Lê Khánh Điền 26/03/2010 Nam Kinh 6A1 0983026299  
10 Đào Xuân Hiệp 16/06/2010 Nam Kinh 6A1 0392781275  
11 Đặng Đình Trung Hiếu 31/12/2010 Nam Kinh 6A1 0989049632  
12 Nguyễn Trung Hiếu 13/08/2010 Nam Kinh 6A1 0988208956  
13 Đới Gia Huy 24/09/2010 Nam Kinh 6A1 0966998515  
14 Nguyễn Gia Huy 09/09/2010 Nam Kinh 6A1 0962673299  
15 Bùi Hoàng Thị Huyền 23/07/2010 Nữ Kinh 6A1 0964842645  
16 Vũ Phạm Anh Khôi 28/03/2010 Nam Kinh 6A1 0976288800  
17 Ngô Võ Hoài Linh 25/01/2010 Nữ Kinh 6A1 0973351337  
18 Phạm Gia Linh 11/07/2010 Nữ Kinh 6A1 0985200769  
19 Nguyễn Gia Long 21/04/2010 Nam Kinh 6A1 0383550787  
20 Hàn Văn Minh 21/06/2010 Nam Kinh 6A1 0943180886  
21 Đặng Đình Nam 22/01/2010 Nam Kinh 6A1 0332215842  
22 Nguyễn Thị Hồng Ngát 01/08/2010 Nữ Kinh 6A1 0339575525  
23 Vũ Thị Yến Nhi 23/05/2010 Nữ Kinh 6A1 0863451234  
24 Dương Ngọc Nhung 08/08/2010 Nữ Kinh 6A1 0988795817  
25 Đào Kiều Phương 24/08/2010 Nữ Kinh 6A1 0364766390  
26 Nguyễn Mai Phương 09/03/2010 Nữ Kinh 6A1 0985706671  
27 Đỗ Văn Quyền 19/12/2010 Nam Kinh 6A1 0936848724  
28 Đào Thị Như Quỳnh 30/06/2010 Nữ Kinh 6A1 0948765678  
29 Hoàng Thanh Thảo 22/07/2010 Nữ Kinh 6A1 0969265399  
30 Đặng Đình Thắng 18/03/2010 Nam Kinh 6A1 0364676851  
31 Trần Thị Thanh Thúy 27/11/2010 Nữ Kinh 6A1 0854441688  
32 Hàn Anh Thư 02/07/2010 Nữ Kinh 6A1 0975165536  
33 Nguyễn Trọng Thức 24/09/2010 Nam Kinh 6A1 0355365830  
34 Lê Bảo Ngọc Trâm 29/04/2010 Nữ Kinh 6A1 0968879926  
35 Đào Viết Trung 18/02/2010 Nam Kinh 6A1 0379865680  
36 Nguyễn Tiến Trung 20/05/2010 Nam Kinh 6A1 0352715579  
               
      Biên Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2021  
  GVCN   BGH  
               
  Nguyễn Thị Thanh Huyền            
               
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG            
Trường THCS Biên Giang            
               
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN XẾP LỚP   
Năm học: 2021-2022  
               
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp Số điện thoại  
1 Lê Thị Phương Anh 23/01/2010 Nữ Kinh 6A2 0903266899  
2 Nguyễn Đình Đức Anh 05/09/2010 Nam Kinh 6A2 0379361545  
3 Lê Thị Ngọc Ánh 14/01/2010 Nữ Kinh 6A2 0973360087  
4 Đinh Hoàng Bách 22/09/2010 Nam Kinh 6A2 0986802841  
5 Nguyễn Đức Duy 18/02/2010 Nam Kinh 6A2 0979482330  
6 Nguyễn Văn Duy 14/06/2010 Nam Kinh 6A2 0353701497  
7 Nguyễn Hải Đăng 28/07/2010 Nam Kinh 6A2 0329664968  
8 Hàn Thị Quỳnh Giao 25/08/2010 Nữ Kinh 6A2 0987413112  
9 Nguyễn Thu Hà 24/08/2010 Nữ Kinh 6A2 0972853219  
10 Đào Văn Hải 24/07/2010 Nam Kinh 6A2 0983235265  
11 Nguyễn Đình Phúc Hậu 17/02/2010 Nam Kinh 6A2 0386521193  
12 Phạm Thị Thanh Hoài 05/06/2010 Nữ Kinh 6A2 0977185845  
13 Lương Thế Hùng 16/10/2010 Nam Kinh 6A2 0963598195  
14 Giang Xuân Hương 13/02/2010 Nữ Kinh 6A2 0965072598  
15 Hàn Công Khoa 31/10/2010 Nam Kinh 6A2 0903363986  
16 Đỗ Thùy Linh 13/10/2010 Nữ Kinh 6A2 0976646151  
17 Nguyễn Thị Hà Linh 06/10/2010 Nữ Kinh 6A2 0968238329  
18 Nguyễn Thị Thùy Linh 26/12/2010 Nữ Kinh 6A2 0984570290  
19 Đào Xuân Lộc 03/03/2010 Nam Kinh 6A2 0934499907  
20 Nguyễn Khánh Ly 14/01/2010 Nữ Kinh 6A2 0984430828  
21 Đỗ Nam Nhật Minh 30/10/2010 Nam Kinh 6A2 0976337862  
22 Đỗ Quang Minh 19/09/2010 Nam Kinh 6A2 0976539386  
23 Đặng Bảo Nam 24/08/2010 Nam Kinh 6A2 0948555671  
24 Huỳnh Bảo Ngọc 05/03/2010 Nữ Kinh 6A2 0983176188  
25 Nguyễn Kim Nhật 17/05/2010 Nam Kinh 6A2 0968880679  
26 Nguyễn Đình Phong 03/11/2010 Nam Kinh 6A2 0398017731  
27 Nguyễn Thị Bích Phương 02/11/2010 Nữ Kinh 6A2 0984567654  
28 Lê Đình Quang 19/03/2010 Nam Kinh 6A2 0963453795  
29 Nguyễn Đình Sơn 29/01/2010 Nam Kinh 6A2 0372534781  
30 Lý Thị Kiều Tâm 12/01/2010 Nữ Dao 6A2 0329981964  
31 Lê Đức Thiện 02/03/2010 Nam Kinh 6A2 0868616822  
32 Nguyễn Trung Thịnh 02/06/2010 Nam Kinh 6A2 0912860877  
33 Phạm Thị Vân Trang 07/12/2010 Nữ Kinh 6A2 0946211211  
34 Tô Tuấn Tú 07/06/2010 Nam Kinh 6A2    
35 Nguyễn Quang Vinh 19/11/2010 Nam Kinh 6A2 0976889426  
36 Hoàng Thảo Vy 22/01/2010 Nữ Kinh 6A2 0345716686  
               
      Biên Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2021  
  GVCN   BGH  
               
  Nguyễn Thị Quỳnh            
               
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG            
Trường THCS Biên Giang            
               
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN XẾP LỚP   
Năm học: 2021-2022  
               
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp Số điện thoại   
1 Đinh Trường An 25/06/2010 Nam Kinh 6A3 0986279021  
2 Cao Thị Quỳnh Anh 09/04/2010 Nữ Kinh 6A3 0989938785  
3 Ngô Ngọc Châu Anh 20/08/2010 Nữ Kinh 6A3 0967071366  
4 Nguyễn Nhật Anh 23/07/2010 Nam Kinh 6A3 0362168123  
5 Quách Thị Phương Anh 31/03/2010 Nữ Kinh 6A3 0984267856  
6 Trịnh Quỳnh Anh 06/09/2010 Nữ Kinh 6A3 0902726866  
7 Vũ Đình Nhật Anh 23/07/2010 Nam Kinh 6A3 0987679561  
8 Nông Trường Chương 13/08/2010 Nam Nùng 6A3 0972193253  
9 Nguyễn Đình Công 18/07/2010 Nam Kinh 6A3 0989605038  
10 Cao Kỳ Duyên 30/10/2010 Nữ Kinh 6A3 0359914689  
11 Nguyễn Ánh Dương 30/09/2010 Nữ Kinh 6A3 0902189936  
12 Nguyễn Hải Dương 12/12/2010 Nữ Kinh 6A3 0987341905  
13 Phạm Bá Minh Đức 02/02/2010 Nam Kinh 6A3 0976602485  
14 Nguyễn Thanh Hà 28/12/2010 Nữ Kinh 6A3 0936836369  
15 Lê Minh Hào 23/10/2010 Nam Kinh 6A3 0904939744  
16 Lê Thị Huyền 21/10/2010 Nữ Kinh 6A3 0984565423  
17 Dương Anh Khoa 20/01/2010 Nam Kinh 6A3 0973887211  
18 Đoàn Gia Linh 16/04/2010 Nữ Kinh 6A3 0987302013  
19 Trần Ngọc Linh 12/12/2010 Nữ Kinh 6A3 0392780997  
20 Trịnh Hà Linh 12/05/2010 Nữ Kinh 6A3 0396077699  
21 Nguyễn Quang Long 21/04/2010 Nam Kinh 6A3 0386488567  
22 Phạm Khánh Ly 05/01/2010 Nữ Kinh 6A3 0936175766  
23 Bùi Thị Thùy Mai 15/04/2010 Nữ Kinh 6A3 0906862968  
24 Ngô Tiến Minh 12/08/2010 Nam Kinh 6A3 0969861626  
25 Đỗ Thị Bảo Ngân 16/11/2010 Nữ Kinh 6A3 0964474661  
26 Phạm Thị Bảo Ngọc 14/08/2010 Nữ Kinh 6A3 0936350822  
27 Nguyễn Thảo Nguyên 03/11/2010 Nữ Kinh 6A3 0904141615  
28 Nguyễn Viết Nhật Nguyên 12/10/2010 Nam Kinh 6A3 0948567765  
29 Nguyễn Ngọc Như 12/04/2010 Nữ Kinh 6A3 0986102037  
30 Phạm Quỳnh Như 28/12/2010 Nữ Kinh 6A3 0919892809  
31 Trịnh Mai Phương 25/08/2010 Nữ Kinh 6A3 0964580582  
32 Nguyễn Thị Thanh Tâm 19/02/2010 Nữ Kinh 6A3 0338834451  
33 Chu Lý Toàn 15/11/2010 Nam Kinh 6A3 0986628220  
34 Hoàng Linh Trang 16/06/2010 Nữ Kinh 6A3 0971157980  
35 Nguyễn Mai Trang 13/06/2010 Nữ Kinh 6A3 0973480225  
36 Vũ Hải Yến 24/03/2010 Nữ Kinh 6A3 0936396891  
               
      Biên Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2021  
  GVCN   BGH  
               
  Phạm Ngọc Lâm            
               
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG            
Trường THCS Biên Giang            
               
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KIẾN XẾP LỚP   
Năm học: 2021-2022  
               
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp Số điện thoại  
1 Nguyễn Đình Châu An 15/01/2010 Nam Kinh 6A4 0903426027  
2 Ngô Ngọc Ánh 01/09/2010 Nữ Kinh 6A4 0975469062  
3 Chu Gia Bảo 11/03/2010 Nam Kinh 6A4 0338568104  
4 Phạm Gia Bảo 13/01/2010 Nam Kinh 6A4 0985200769  
5 Đào Văn Chương 22/07/2010 Nam Kinh 6A4 0333164752  
6 Nguyễn Anh Duy 03/10/2010 Nam Kinh 6A4 0355908933  
7 Nguyễn Văn Đạt 27/02/2010 Nam Kinh 6A4 0396012562  
8 Dương Minh Đức 22/08/2010 Nam Kinh 6A4 0339312513  
9 Đào Thị Hà 20/06/2010 Nữ Kinh 6A4 0972829790  
10 Hoàng Đức Hiếu 22/11/2010 Nam Kinh 6A4 0792073013  
11 Ngô Minh Hoàng 26/08/2010 Nam Kinh 6A4 0383097276  
12 Nguyễn Công Huy 13/12/2010 Nam Kinh 6A4 0906012226  
13 Vũ Gia Huy 18/04/2010 Nam Kinh 6A4 0902037841  
14 Nguyễn Kim Khôi 23/05/2010 Nam Kinh 6A4 0365198524  
15 Nguyễn Hoàng Phương Linh 28/03/2010 Nữ Kinh 6A4 0986091684  
16 Nguyễn Thị Khánh Linh 24/10/2010 Nữ Kinh 6A4 0982804597  
17 Dương Triệu Luân 20/04/2010 Nam Kinh 6A4 0979933383  
18 Nguyễn Tuấn Minh 18/05/2010 Nam Kinh 6A4 0975765782  
19 Vũ Quỳnh Nga 19/01/2010 Nữ Kinh 6A4 0364760848  
20 Ngô Bảo Ngọc 23/07/2010 Nữ Kinh 6A4 0973613082  
21 Nguyễn Bảo Ngọc 05/04/2010 Nữ Kinh 6A4 0975556894  
22 Nguyễn Trí Nguyên 29/04/2010 Nam Kinh 6A4 0985464551  
23 Nguyễn Tuệ Nhi 11/08/2010 Nữ Kinh 6A4 0336601819  
24 Bùi Mạnh Quân 01/09/2010 Nam Kinh 6A4 0355351235  
25 Nguyễn Như Quỳnh 13/12/2010 Nữ Kinh 6A4 0902176985  
26 Đào Đình Thịnh 04/01/2010 Nam Kinh 6A4 0868834536  
27 Phạm Thị Phương Thúy 30/10/2010 Nữ Kinh 6A4 0369661578  
28 Nguyễn Đài Trang 08/11/2010 Nữ Kinh 6A4 0985684788  
29 Nguyễn Viết Tuân 09/02/2010 Nam Kinh 6A4 0904077463  
30 Đặng Đình Tuyến 30/04/2010 Nam Kinh 6A4 0339795003  
31 Nguyễn Thị Tường Vân 09/10/2010 Nữ Kinh 6A4 0345127190  
32 Nguyễn Minh Vượng 20/08/2010 Nam Kinh 6A4 0973707635  
               
           
      Biên Giang, ngày 30 tháng 8 năm 2021  
  GVCN   BGH  
               
               
  Nguyễn Phương Nga            

Nguồn tin: BGH trường THCS Biên Giang:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

CV 632 -PDGĐT

Thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến

Thời gian đăng: 25/06/2022

VB số 492/PGDĐT

Về việc tuyên truyền cuộc thi "Biển đảo Việt Nam; Hải Phòng vươn ra biên lớn"

Thời gian đăng: 01/06/2022

KH 491-PDGĐT-THCS

Kế hoạch tăng cường công tác phòng chốn tội phạm

Thời gian đăng: 01/06/2022

VB 476/KH -PDGĐT

Kế hoạch tổ chức đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức

Thời gian đăng: 01/06/2022

944/SGĐT-QLT

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10- THPT năm học 2022-2023

Thời gian đăng: 09/05/2022

796/BYT-MT

Về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid khi tổ chức dạy, học trực tiếp

Thời gian đăng: 23/02/2022

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay730
  • Tháng hiện tại36,904
  • Tổng lượt truy cập2,029,710

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Kho

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây